حسام صادقی، نادر وهاب آقایی، پارسا کاکوئی و علیرضا کاظم‌زاده مدرسان بوت‌کمپ شبکه‌های اجتماعی در شهریور ۱۴۰۱ در آکادمی منظم هستند.