نادر وهاب آقایی مدرس دوره لینکدین مارکتینگ آکادمی منظم است.