میلاد تیرانداز مشاور و متخصص تبلیغات، بازاریابی و توسعه کسب و کارها  و  دانش آموختهٔ آکادمیک دانشگاه در رشته‌های تبلیغات و بازارایابی، ارتباطات با گرایش روبط عمومی و دکتری مدیریت کسب و کارهای نوین است.


سوابق کاری ایشان

  • مدیر ارتباطات بازاریابی مرکز نوآورزی نکسترا
  • مدیر بازاریابی آژانس تبلیغاتی باکس
  • مدیر ارتباطات و بازاریابی پتلفرم نیوز وایر اخبار رسمی
  • مدیر آژانس تبلیغاتی باروک (به مدت 10 سال)

میلاد تیرانداز:
«خوشحالم که امروز 12 ساله که بصورت تخصصی و هدفمند در صنعت تبلیغات با سمت های استراتژیست برند، مدیر تبلیغات و بازاریابی و مشاوره دارم فعالیت می‌کنم تا بتونم با دانش و تجربه ای که دارم “معنابخش” رشد و توسعه کسب‌وکارها باشم.»