محمدحسین خمجانی مدرس ابزارهای الکترونیکی ارتباط با مشتری و ریتنشن مارکتینگ (retention marketing)

مدیر دیجیتال مارکتینگ آپارات و مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ و ارتباط با مشتریان انتشارات بین المللی گاج