علیجاه شهربانویی کارشناس و مشاور برندینگ، بازاریابی و تبلیغات.

مدرس دوره کمپین‌نویسی و تبلیغات در آکادمی منظم