در پنل آنلاین «چالش‌های اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی» طی گفتگویی صمیمانه با عادل طالبی، علیجاه شهربانویی، توحید علی اشرفی، سیدعلی علیزاده به  گفتگو نشستیم.