مانوئل اوهانجانیانس بنیان‌گذار  وبسایت ای‌سمینار در آکادمی منظم بوم مدل کسب‌وکار را تدریس می‌کند.