محمد حسین خمجانی

مدرس ابزارهای الکترونیکی ارتباط با مشتری و ریتنشن مارکتینگ

مدیر دیجیتال مارکتیگ آپارات و مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ و ارتباط با مشتریان انتشارات بین المللی گاج