علی پوربافرانی مدیر دیجیتال مارکتینگ مجله سلامتی دکتر کرمانی است و در آکادمی منظم دوره‌های سئوی محتوایی و رپورتاژ آگهی نویسی را تدریس می‌کند.