علاوه بر تولید سرنخ، موضوعاتی مثل اعتبارسنجی سرنخ‌ها هم اهمیت دارد چیزی که در ایران کمتر مورد توجه بوده و کمتر به آن پرداخته شده.
در این وبینار همراه با عادل طالبی قصد داریم درباره این موضوعات صحبت کنیم و مثل همۀ وبینارهای دیگر، با عدد و رقم و مثال‌های واقعی از کسب و کارهای ایرانی صحبت خواهیم کرد.
موضوعاتی که در این وبینار مطرح می‌شود:

  • Lead Generation
  • Lead Nurturing
  • MQL (Marketing Qualified Leads)
  • SQL (Sale Qualified Lead)

در این وبینار امکان پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت تا سوالات مربوط به کسب و کارهایتان را بپرسید و با هم بررسی کنیم.